JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

2020/2021

Tisztelt Tanulók, Szülők!


Az alábbiakban intézményünk járványügy intézkedési tervét olvashatják.

A járványügyi készültség egyéb feladataink mellett sok más betartandó szabályt tartalmaz.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Pécsi Tudományegyetem Operatív Stábjának ajánlásai, utasításai alapján elkészítettük iskolánk konkrét Járványügyi Intézkedési tervét.

A változásokat közzétesszük az iskola honlapján, valamint faliújságjain!

A 2020/2021-es tanév a hagyományos munkarendben kezdődik meg!

A Kormányjárványügyi intézkedése és a Pécsi Tudományegyetem Operatív Stábjának aktuális utasítása szerint az alábbi szabályok változhatnak!


A Járványügyi intézkedési terv érvényes:

 • az iskola minden tanulójára és gondviselőjére, képzésben résztvevőjére,
 • dolgozójára, oktatójára, (beleértve az óraadókat is),
 • terembérlés miatt az iskola területére belépőre,
 • ügyintézés célból az iskola területére belépőre

A járványügyi intézkedési terv visszavonásig, vagy módosításáig hatályos!

 

Alapelvek a járványügyi készültség idején

 1. Betegség esetén senki ne látogassa az iskolát!
 2. A távolság betartása kötelező!
 3. A személyi higiéne betartása mindenki számára kötelező! A gyakori fertőtlenítés segít megelőzni a fertőzés terjedését!
 4. A szabályok betartása mindenkire nézve kötelező! Egymás egészségére vigyázunk! Így mások a mi egészségünket is óvják!

 

A tanévkezdést megelőzően megtörtént járványügyi intézkedések:

 • az iskolában a fertőtlenítő nagytakarítás megtörtént,
 • a kihelyezett kézfertőtlenítők feltöltése megtörtént, illetve folyamatos,
 • takarítási terv készült, az iskola gondnoka és 2 takarítója, 2 portása megkapta,
 • a fertőtlenítők feltöltése mindennap biztosított,
 • a napi többszöri fertőtlenítés biztosított,
 • a tantermek áttekintése megtörtént,
 • a tornaterem öltözőjének ablakcseréje megtörtént, a szellőztetés biztosított,
  • testnevelés órára az átöltözés 5 fős kiscsoportban történik,
  • amennyiben nem elegendő a szünet az átöltözésre, a tanóra kezdődhet később,
  • a testnevelés óra befejezése is 10 perccel előbb történjen meg, hogy az átöltözés ugyanilyen kiscsoportokban történjen,

 

AZ ISKOLAI ÉLET MINDENNAPOS SZABÁLYAI

 

A kockázatszűrő kérdőív kitöltése minden tanuló kötelessége!

A felnőttoktatásban, felnőttképzésben résztvevőknek minden oktatási napon ki kell tölteniük!

 1. Fokozott higiénés szabályok:
  • A MASZK VISELÉSE KÖTELEZŐ!
  • Étkezés előtt és után mindig moss kezet!
  • Wc használat előtt és után moss kezet, fertőtleníts!
  • Fentieken kívül az iskolában még naponta legalább háromszor moss kezet és fertőtleníts!
  • A csoportosulások elkerülése mindenki kötelessége!
  • Az ügyeletes tanár figyelmeztetését tartsd be!
  • Kerüld a fizikai kontaktust! Puszi, ölelgetés most nagyon veszélyes! Fejezd ki szavakban az örömöd, hogy iskolába járhatsz!
  • Osztályfőnököd útmutatása szerint, a megadott szünetekben, a megadott kijáraton menj az udvarra! Levegőzz!
  • A tanterembe érkezéskor fertőtlenítsd a kezed!
  • Szünetben kötelező a szellőztetés!
  • A vírus okozta tünetek megjelenéskor különülj el a többiektől! Értesítsd az osztályfőnöködet! Egy külön teremben várhatod meg az intézkedést, illetve szüleid érkezését!
  • Ha a tanterem mérete megengedi, ne üljetek egymás mellé!
  • Fokozottan tarts be minden higiénés szabályt!
    
 1. Tanulmányi ügyintézés, titkárságon megjelenés:
 • A titkárságra csak maszk használatával, egyszerre csak egy tanuló mehet be!
 • Az igényeiteket (pl. iskolalátogatási igazolás) írjátok fel, adjátok le az osztályfőnöknek!

 

 1. Egyéb szabályok:
 • A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus fertőzés gyanú áll fenn, vagy beteggel érintkezett,
 • A kockázati csoportba tartozó tanárok, dolgozók esetében a maszk viselése ajánlott!
 • A tanítási nap végén pakolj el az asztalodról!
 • A szemetet a szemétgyűjtőbe helyezd el!
 • Vásárlás a büfében: a 1,5 méteres távolság betartása kötelező,
  • kötelező a maszk használata!
    
 1. Hiányzások és igazolások
 • Ha a tanulónak, képzésben résztvevőnek vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett betegsége van, akkor kérelmet nyújthat be a jelenléti oktatás felmentése céljából! Az online oktatást, tananyag küldését megoldjuk!
 • A hiányzásra vonatkozó egyéb szabályok a Házirend előírásai szerint érvényesek!

 

 1. Szakmai gyakorlatokon részvétel
 • A szakmai gyakorlatokon a gyakorlati képzőhely által előírt biztonsági előírások és óvintézkedések betartása kötelező!
 • Amennyiben a tanuló/képzésben résztvevő ezt nem tartja be, akkor a gyakorlati képzőhely jogosult a tanulót/képzésben résztvevőt a gyakorlati helyről elküldeni!

 

A Gyakorlati oktatásvezető jogosult és köteles ellenőrizni a fentiek betartását!

 

Intézményi intézkedés fertőzésgyanú esetén

 • A fertőzésgyanús személyt a gyakorlati oktatásvezető, vagy az iskola oktatója elkülöníti az erre kijelölt teremben!
 • Megtörténik a lázmérés (osztályfőnök, szakmai tanár).
 • Az osztályfőnök értesíti a szülőt, vagy a megadott hozzátartozót!
 • A szakmai igazgatóhelyettes értesíti az Iskolaorvost és a PTE Hotline (+36 30 577 3764) információs vonalát.
 • Az iskola igazgatója megteszi a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi Központ eljárásrendje alapján!
 • A bejelentett adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

 

A digitális munkarendre való áttérés

 • Az előkészületek megtörténtek.
 • Amennyiben indokolttá válik a digitális munkarend bevezetése, erről minden tanuló értesítést kap!
 • Az oktatók, iskolai dolgozók a helyzettől függően végzik az elektronikus oktatást, munkát az iskolában, vagy otthonukban. Erre külön igazgatói utasítás történik.

 

 

Szekszárd, 2020. 09.01.                                     Hevesiné Simon Gyöngyi

                                                                           igazgató

 

Dátum

Készítette

Érvényes

2020.09.01.

Hevesiné Simon Gyöngyi

igazgató

visszavonásig

 

Az intézkedési terv letölthető ide kattintva.