Az iskola története, előzmények

Szekszárdon évszázados hagyománya van az egészségügyi dolgozók képzésének. A II. Világháborúig működött a megyeszékhelyen a bábaképző, s különböző ápolónői tanfolyamok.

 

Nappali tagozatos képzés

Az Egészségügyi Szakiskola 1962-ben alakult, s mint a megyei kórház bázisintézménye működött. 1975-ig érettségizettek képzése folyt, munka melletti formában.

Az általános iskolát végzettek beiskolázása 1975-től kezdődött meg. Nappali tagozaton a rendszerváltás évében csak Általános ápoló és általános asszisztens képzés volt.

Az iskola 1991-ben felvette a Balassa János Szakképző Iskola nevet, s az országban egyike volt a három iskolának, ahol kísérleti tantervvel kezdték el az érettségire épülő ápoló képzést.

A kilencvenes években az Egészségügyi Szakiskolában (jogutódja: Balassa János Szakképző Iskola 2000-ig) folytatódtak a szakosító képzések.

 

Az Egészségügyi Szakközépiskola
(jogutód: Szent-Györgyi Albert Középiskola, 2000-ig)

Az Egészségügyi Szakközépiskola 1968-ban alakult a helyi Garay János Gimnázium részeként. A képzés iránti érdeklődést jelezte, hogy az első tanévben a 72 férőhelyre 280-an jelentkeztek. 1972-től az iskola önállóvá vált, levált a gimnáziumról, képzései növekedtek. Igazgatásilag összevonták a helyi szakiskolával, majd újra elválasztották, 1990-től csak szakközépiskolaként működött. A hagyományos szakközépiskolai képzés  mellett 1993-ban bevezették a Világbanki képzéseket, amely érettségit adott, de szakmát nem.

 

A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola létrejötte

A Szent Györgyi Albert Középiskola és a Balassa János Szakképző Iskola létszámgondjai, beiskolázási trendjei az ezredfordulóhoz közelítve egyre nyilvánvalóbbá tették, hogy még egy megyeszékhely sem képes két ugyanolyan típusú iskolát fenntartani. A gazdasági szempontokkal összevetve akkor a fenntartó a két iskola összevonása mellett döntött. Egyik iskolát sem akarta helyzeti előnybe hozni, ezért egyik iskola sem tarthatta meg a nevét. Így alakult meg városunk orvos-kutatójáról elnevezett szakközépiskola: Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola.

Dr. Kelemen Endre 2000 januárjában hunyt el, s az új iskola 2000 júliusában vette fel nevét, leszármazóinak engedélyével.

A szakközépiskola humán orientációval készített fel az érettségire, és mellette folytatott egészségügyi és szociális szakképzéseket, nappali és munka melletti tagozatokon.

 

Szent László Szakképző Iskola - TISZK

A jogszabályok változása, a demográfiai adatok előrejelzése, a gyermeklétszám várható csökkenése miatt a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola fenntartója, a Tolna Megyei Önkormányzat 2007-ben 4 iskolát megszüntetett és új jogutód közoktatási intézményt alapított, a Szent László Egységes Középiskolát. A további fejlesztés eredményeként létrejött a Szent László Szakképző Iskola (TISZK), ennek tagintézményeként működött tovább az iskolánk

 

2015 – Szekszárdi Szakképzési Centrum

2015. július 1-jével megalakult a Szekszárdi Szakképzési Centrum, amelynek tagintézményeként működtünk 2019. július 31.-ig.

Az iskola a Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma nevet viselte. A szakképzések terén folytatta a hagyományokat, egészségügyi és szociális területen.

Ebben az időszakban az iskola tanuló létszáma újra csökkent.

Az egészségügyi és szociális képzések nem számítottak annak a területnek, amely divatos lett volna a fiatalok körében.

Jelentkezőink, tanulóink elkötelezettek voltak akkor is a segítő hivatások terén.

Az iskola életében 2019-ben történt újabb változás.

 

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és Kollégium

Az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) minisztere és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) minisztere megállapodása szerint egyes egészségügyi szakképző intézmények (tagintézmények) egészségügyi karral rendelkező állami felsőoktatási intézmények fenntartásába kerültek. A döntés értelmében az iskolánk fenntartója a 2019.augusztus 1-jével a Pécsi Tudományegyetem. A fenntartói jogot átruházott jogkörben a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara gyakorolja.

A megállapodás létrejött, de az iskolával együtt megépült, egy telken levő kollégium épülete a Szekszárdi Szakképzési Centrum tulajdonába került.

Az iskola így már csak a nevében rendelkezett kollégiummal.

 

Pécsi Tudományegyetem Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

2020. augusztus 1-je óta újra viselhetjük korábbi névadónk, Dr. Kelemen Endre nevét.

A szakképzés országos átalakítása nyomán iskolánk technikummá alakult, amely legfőbb feladatának tartja, hogy az elkövetkező évtizedek kihívásaira jól reagáló, megalapozott tudással rendelkező szakembereket képezzen.

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az érettségire és egészségügyi/szociális szakképesítésre felkészített tanulóink jó eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a felsőoktatásban.

A megújult szakképzésben tanuló diákok az ágazati alapoktatás idején ösztöndíjat kapnak, a szakirányú oktatásban pedig már tanulmányi eredményüktől függően emelkedik az ösztöndíj mértéke. Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak eredményétől függően egyszeri pályakezdési juttatásra is számíthatnak a frissen végzett szakemberek.

Technikumi képzéseinkben az általános műveltséget megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik.

A 9. és 10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati alapvizsga után kell a szakmaválasztást véglegesíteni.