Beiskolázási tájékoztató

Iskolánk fenntartója 2019. augusztus 1-je óta a Pécsi Tudományegyetem. A fenntartói jogot átruházott jogkörben a PTE Egészségtudományi Kara gyakorolja.
Iskolánk több, mint 50 éve, - az egészségügyi szakdolgozók magas színvonalú képzésével - járul hozzá a hazai betegellátás minőségéhez. Az évek során a társadalom humánszolgáltatás szükségleteihez igazodva, a szociális képzések is szakmai feladatunkká vált. Az egészségkultúra az egészségtudatos életmód szolgálatában a sportágazat képezi a jövőképünket.

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az egészségügyi/szociális szakképesítésre felkészített tanulóink jó eséllyel tudjanak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a felsőoktatásban. A megújult szakképzésben nappali tagozaton tanuló diákok az ágazati alapoktatás idején 8000 Ft-os ösztöndíjat kapnak, a szakirányú oktatásban pedig már tanulmányi eredményüktől függően emelkedik az ösztöndíj mértéke. Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak eredményétől függően egyszeri pályakezdési juttatásra is számíthatnak a frissen végzett szakemberek, amelynek mértéke 150- 300 ezer forint között lesz.
A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és szociális intézmény partnerünk.

Technikumi képzéseinkben az első félévben ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati alapvizsga után kell a szakmaválasztást véglegesíteni.

Alábbi képzéseinket nappali tagozaton és felnőttképzésben is tervezzük indítani!