Értékeink

Iskolánk immáron 50 éves múltra tekint vissza; sok növendékünk édesanyja, testvére vagy más családtagja szintén iskolánk növendéke volt.

Múltunk jelentős értékforrás számunkra a jelenben, ugyanakkor számos más értékkel is büszkélkedhetünk. Ezek feltárása érdekében 2021 szeptemberében felmérést végeztünk tanítványaink és technikai munkatársaink körében. A kapott adatok két nagy csoportot alkottak (a felsorolás rangsort azonban nem jelöl):

I.Infrastukturális, tárgyi, építészeti jellegű értékek

 • épületfelújítás-fejlesztés (vizesblokkok felújítása, ablakcsere)
 • szaktantermek jó felszereltsége
 • tornaterem
 • „nagy udvar”
 • kollégium közelsége
 • könyvtár
 • melegítőkonyha
 • büfé
 • vízautomata

II.Az oktatásban is megjelenő, emberi-humán értékek

 • hagyományok tisztelete[1]
 • családias légkör
 • EMPÁTIA, ELFOGADÁS
 • együttműködés a diákok és a tanárok között
 • „figyelmes portás nénik, takarító nénik”
 • korszerű, rugalmas, érthető tanórák
 • gyakorlatias oktatás
 • interaktív és játékos oktatási módszerek
 • változatos programok[2]
 • „kapcsolaterősítő tér” kialakítása az aulában (asztalitenisz lehetősége)
 • sportolási lehetőségek (pl. korcsolyázás)

[1] Hagyományaink kiemelten: Kelemen napok, Fecskeavató, Karácsonyi forgatag (Adventi hét), Cipős doboz akció, Farsang, Ötletdoboz.

[2] Ezen programok közé tartozik az intézményen kívüli versenyeken, rendezvényeken, karitatív programokon történő részvétel is, például a Szedd magad! karitatív program, valamint a véradóverseny is.